Aktiviteter

ROS tilbyr en rekke aktiviteter som retter seg både mot dem som er direkte berørt av en spiseforstyrrelse, pårørende/nærstående, fagpersoner, og andre som er interessert i tematikk rundt mat, kropp og selvfølelse.

Aktiviteter landsdekkende

Aktiviteter Hordaland

Aktiviteter Oslo/Akershus

Aktiviteter Rogaland