Er det dette fokuset vi vil ha?

Et britisk forslag om å merke mat med treningsikoner som beskriver hvor lenge du må trene for å forbrenne det du spiser, får støtte av norsk professor.  All vår erfaring tilsier at dette vil virke mot sin hensikt og bevege oss enda lenger fra behovet for et mer naturlig forhold til mat.

Vi ønsker ikke treninsikoner på maten”Er det virkelig dette fokuset vi vil ha? Å hele tiden måtte føle på dårlig samvittighet eller en tanke om at vi senere må "gjøre opp for" det vi spiser? At det må vurderes om hvert enkelt måltid er "godt nok"? Hva med verdien av å nyte maten, kjenne at det er godt å spise?”

Dette er en av mange tilbakemeldinger ROS har mottatt på artikkelen i Aftenposten vedrørende treningsikoner. Saken har skapt et stort engasjement og et ord som ofte går igjen er skam. ”Selvfølgelig er det fint å motivere folk til å ta vare på kroppen - men denne motivasjonen burde absolutt ikke være skam! Veien mellom skam og resignasjon og dermed gjerne enda større matinntak, kan være forsvinnende liten”

For det er faktisk slik at en stor del av de som er overvektige har et anstrengt forhold til mat. Maten skyver bort de vonde følelsene, maten gir ro, maten trøster, maten gir belønning, maten gir dårlig samvittighet, maten gir angst, maten gir skam og selvhat.

Denne gruppen trenger en helt annen type hjelp enn å bli påminnet om hvor mye de burde løpe for å forbrenne en muffins.

Vi ser at noen argumenterer for at forslaget er bra fordi det så mange flere som lider av overvekt enn en spiseforstyrrelser. Men overvekt og spiseforstyrrelser er ikke motsetninger, dette kan like gjerne være to sider av samme sak. Overspisingslidelse er den mest vanlige spiseforstyrrelsen og forskning tyder på at så mange som 20-30 % av personer med overvektsproblematikk tilfredsstiller diagnosekriteriene for overspisingslidelse. Forekomsten øker med økende overvekt. Det er derfor på høy tid at de psykiske faktorene bak overvekt tas på alvor.  

I tillegg til å virke mot sin hensikt for mange av dem som sliter med overvekt, kan et slikt fokus på mat være skadelig for vår oppvoksende generasjon.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse sier 1 av 3 unge at de har et anstrengt forhold til mat. Det å merke maten som et ”onde” som må forbrennes vil ikke bedre dette. Kroppene våre trenger mat for å leve og for å fungere.  Mat er sosialt, mat er kultur, mat er næring, mat er estetikk og mat er nytelse.

Ingen mat er farlig i balanserte mengder. Det som skiller maten fra å være fordelaktig eller ufordelaktig for helsen vår er mengden og den mentale tilstanden vi er i når vi spiser. Spiste du for å nyte og for å dekke en fysisk sult? Eller spiste du fordi du var urolig, sint eller lei deg?

Glede og nytelse er godt for helsen vår, rigide regler og stress er det ikke. Derfor sier vi i ROS et rungende ja til matro og matglede.

 

Bildet er hentet fra Aftenpostens artikkel om saken; http://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Dette-forslaget-vekker-oppsikt-i-Storbritannia-724158_1.snd