Ja, Helene. Man kan bli helt frisk!

Hva er det å bli frisk, hvis du har hatt en alvorlig spiseforstyrrelse? Kan du noen gang få et normalt forhold til mat? Eller er frisk et spørsmål om hvordan du skal leve med det?

Dette spørsmålet stiller Helene Sandvig seg i dokumentaren ”Helene sjekker inn” på NRK. På onsdag fikk vi se henne sjekke inn på RASP, regional avdeling for spiseforstyrrelser, ved Oslo Universitetssykehus.

Så kan man bli ”ordentlig” frisk fra en alvorlig spiseforstyrrelser? Svaret fra ROS er et rungende ja! Det er ingen tvil om at spiseforstyrrelser er en alvorlig sykdom som i stor grad tar over livet ditt. ROS sitt tilbud bygger på kunnskap basert på egenerfaring, hos oss kan du snakke med noen som har vært der selv, noen som forstår. På bakgrunn av dette har vi også utallige personlige bevis på at det er mulig å bli helt frisk, der man igjen har et naturlig forhold til både mat og egen kropp. Selv etter mange år med alvorlig sykdom. Dette er et budskap vi gjerne vil formidle til alle som er syke og til deres pårørende.

Helende Sanvid sjekker inn på RASP

I dokumentaren hvor Helene Sandvig sjekker inn på RASP, får vi et innblikk i livet til dem som er mest undervektig og der sykdommen er mest livstruende. Helene får godt frem det faktum at spiseforstyrrelsen ikke handler om utseende, hos dem hun snakker med er det behovet for å ha kontroll på noe som er fremtredende. Samtidig viser denne dokumentaren en svært snever del av spiseforstyrrelser og den kan opprettholde stereopien om at spiseforstyrrelser handler om undervekt og stort setter rammer unge jenter. Men slik er det ikke.

De aller fleste med en spiseforstyrrelse er normalvektige, og en stor andel er overvektige. Anoreksi er den minst vanlige formen for spiseforstyrrelse, overspisingslidelse er den mest vanlige. Svært mange av de som kontakter oss kjenner seg ikke igjen i bildet som ofte tegnes av en spiseforstyrrelse, og mange kan føle at de ikke er ”syk nok” for å få hjelp. Det å se undervektige personer som flere ganger har hatt hjertestans, kan forsterke følelsen av å ikke være verdig hjelp. Enhver spiseforstyrrelse har enorme konsekvenser for en persons liv, både fysisk, psykisk og sosialt.  Det er derfor viktig at alle type spiseforstyrrelser blir tatt på alvor. Det er det som skjer på innsiden som avgjør hvor syk man er, ikke hvordan man ser ut på utsiden.

Det er flott at NRK ønsker spre kunnskap om spiseforstyrrelser, neste gang ønsker vi oss en dokumentar som også viser bredden og ulikhetene blant dem som har en spiseforstyrrelse. På den måten kan vi bryte tabuer og fordommer, og forhåpentligvis bidra til at flere tør å søke hjelp på et tidligere tidspunkt. I tillegg heier vi på håpet. Det er mulig!

Tekst: Nina Hvidsten, for ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser.