Deltagelse i studie;
Å være søsken til en med spiseforstyrrelse

Karina Granås tar master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun skal skal nå skrive sin masteroppgave og ønsker informanter som kunne vært interessert i å delta i dette forskningsprosjektet;

Sentralt i studien står søsken som pårørende til personer med en spiseforstyrrelse, da jeg ønsker å belyse søskenperspektivet. Formålet med forskningsprosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan det er å være søster eller bror til en som har eller har hatt en spiseforstyrrelse. Forskningsspørsmålene vil rette seg mot den følelsesmessige opplevelsen av situasjonen og hvordan egen skolegang gjennom læring, utvikling og relasjoner kan ha blitt påvirket på ulike måter. 

Jeg søker nå deltakere som vil fortelle om sine erfaringer i ett intervju som vil vare rundt én time. Jeg ønsker å få kontakt med søstre eller brødre til en som har hatt eller har en form for spiseforstyrrelse. Du må være 18 år eller eldre og ikke selv ha en spiseforstyrrelse for å delta i prosjektet. Det er ønskelig at din søster eller bror sin behandling er avsluttet. Dine svar er verdifulle for å løfte søskenperspektivet i forskningen slik at søsken til personer med spiseforstyrrelser kan synliggjøres. Hvis du velger å delta kan du når som helst avbryte din deltakelse eller velge å ikke svare på spørsmål uten en nærmere forklaring. All informasjon vil behandles konfidensielt og du vil være anonym i publisering av masteroppgaven.

Ta uforpliktende kontakt ved ønske om mer informasjon, spørsmål eller om det er ønskelig å delta som informant i ett intervju. Kontakt kan skje på telefonnummer 918 241 86 eller mail karinagranaas@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen
Karina Granås