Hvem er vi?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Hva gjør vi?

ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss. Vår rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og e-post. Se åpningstider.

Ved vårt Senter i Hordaland og vårt Senter i Oslo/Akershus, er det også mulig å kommer til individuelle samtaler.

ROS arrangerer også en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag, og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

I tillegg arbeider vi for å
•    spre informasjon om spiseforstyrrelser
•    fremme brukerstemmen
•    ha fokus på forebyggende virksomhet blant ungdom
•    påvirke holdninger til kropp og utseende

ROS retter seg mot alle miljøer: Treningssenterbransjen, idretten, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte.

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er essensielt i forebyggingsarbeid, opplysningsarbeid og tilfriskningsarbeid. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjør ROS sin unike kompetanse.

Årsmelding 2015

ROS Vedtekter

ROS visjon

ROS sin visjon er: ROS gir sårbarhet styrke.

ROS verdier

MODIG OG DIREKTE
ROS skal våge å være tydelig og ærlig i møte med det enkelte menneske og med samfunnet for øvrig. Vår oppgave er å å løfte frem håpet for den enkelte og å løfte brukerstemmen i det offentlige.

TILSTEDE OG INKLUDERENDE
ROS skal være tilstede for alle, der de er. I øyeblikket, men også fysisk gjennom tilpassede åpningstider og geografisk nærhet. Vi inkluderer alle som er berørt av problematikk knyttet til mat, kropp, trening og følelser, også dem som er nærstående/pårørende. Terskelen for å kontakte ROS skal være lav.

EKTE OG RAUS
Hos ROS kan alle være seg selv, uten masker. Vi møter deg med likeverdighet, åpenhet, nysgjerrighet, ydmykhet og empati. Vi gir deg den tiden du trenger for å bli frisk og står ved din side. Hos ROS møter du medmennesker med en spisskompetanse.


Historikk

ROS ble startet som Anoreksia/Bulimia foreningen (ABF) i 1983. Siden oppstarten har organisasjonen jobbet med å gi råd, støtte og hjelp til alle som møter spiseforstyrrelser i hverdagen og å bedre behandlingstilbudet for dem som er rammet.

Anoreksia/Bulimia foreningen startet med et leserbrev i Bergens Tidende, der foreldreparet Liv og Johannes Opstvedt inviterte andre interesserte til et stiftelsesmøte for en støtteforening for dem som var berørt av spiseforstyrrelser. Møtet ble holdt 23. februar 1983 og ABF ble stiftet som den første foreningen av sitt slag i Norden.

På 1980- tallet ble ikke spiseforstyrrelser sett på som en konkret sykdom. Anoreksi og bulimi var noe diffust og vanskelig å behandle. Lidelsen var  skjult, fagfolk anså den som sjelden og det var svært få behandlere som hadde erfaring med spiseforstyrrelser De berørte hadde en vanskelig og vond vei til diagnose og behandling.

ABF ville synliggjøre og avmystifisere lidelsen og produserte de de første informasjonsbrosjyrene om spisefortyrrelser i landet.

”Vi ønsket å gi mennesker som var berørt av spiseforstyrrelser en ny status og et mer positivt selvbilde. Vi ønsket også å gjøre den enkelte kjent med hva de hadde krav på av behandling.”
-    Liv Opstvedt, en av initativtakerene til ABF (ROSinfo 1/08)

I 1984 ønsket ABF å skape mer interesse rundt spiseforstyrrelser blant fagfolk og arrangerte et tverrfaglig symposium for brukere og helsepersonell. Det deltok foredragsholdere både fra innland og utland, og innleggene her la grunnlaget for den første fagboken om spiseforstyrrelser i Norge.

En ny milepæl  for ABF var da et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, ernæringsterapeut og en psykiatrisk sykepleier fra Rikshospitalet presenterte sin behandlingsmodell på et ABF- seminar. Behandling av spiseforstyrrelser hadde tradisjonelt sett vært psykiateres og psykologers domene. ABF ønsket å trekke flere faggrupper inn i behandlingen, en holdning som den gangen ble møtt med stor skepsis.

ABF ble stadig større, i 1986 var foreningen landsdekkende med etablerte fylkeslag i både nord og sør.

I mars 1989 ble den første nordiske kongressen om spiseforstyrrelser holdt med 130 deltagere. Dette var et tungt løft for en liten organisasjon. Og satsingen gav resultat. I dag anser også helseprofesjonene ansvaret for kompetanseheving innen feltet som viktig.

I 1999 nådde ABF et av de langsiktige målene sine da ROS Senter for Spiseforstyrrelser i Hordaland åpnet i Bergen. Videre skiftet ABF navn til ROS – Rådgivning Om Spiseforstyrrelser i 2001.

ABF har gjort mye banebrytende arbeid innen feltet, blant annet ved å arrangere den første nordiske konferansen om spiseforstyrrelser. I 2008 ble denne tradisjonen fulgt opp og ROS arrangerte den første nordiske konferansen om menn og spiseforstyrrelser.

Mye har skjedd innen feltet siden stiftelsen av ABF i 1983, likevel er Liv Opstvedt sin oppsummering fra 1993 fremdeles gyldig:

”All innsats til tross, spiseforstyrrelser er fremdeles så skambelagt at de fleste velger å holde det skjult og de som er rammet vil kanskje aldri bli noen sterk pressgruppe. Dette legger et ekstra ansvar på oss som har lagt problemet bak oss, også de som aldri har hatt det. sammen må vi arbeide for å endre holdningen i samfunnet som skaper grobunn for at disse lidelsene utvikles. Det viktigeste av alt: La oss gå sammen om å utvikle en ny trend: En slank kropp er ikke en garanti for et lykkelig liv, det er personen inni som teller.”


Siden ABF ble startet i 1983 har det skjedd mye innen både kunnskap om og behandling av spiseforstyrrelser. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2008 er det blitt gjort viktige løft innen behandling av spiseforstyrrelser. Samtidig er spiseforstyrrelser fremdeles en lidelse som skjules og oppleves med skam og stigma. Mange fanges ikke opp av behandlingsapparatet. ROS har derfor en svært viktig funksjon både innen holdningsarbeid, som politisk påtrykker, som informasjon- og kunnskapsformidler og som en støtte og hjelp til de som er rammet.

Ønsker du å støtte ROS sitt arbeid? Bli medlem her