Ansatte

De ansatte i ROS har en bred og variert bakgrunn som gir den unike kombinasjonen av sterk faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring. Hos ROS kan du snakke med noen som forstår.

ROS hovedkontor

Irene KingswickGeneralsekretær i ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Irene Kingswick

Stilling: Generalsekretær

Arbeidsoppgaver: Personal og budsjettansvar, presse og media, interessepolitisk arbeid, søknader og mindfulnessgrupper.

E-post: irene.kingswick@nettros.no
Telefon: 950 80 140

Er å treffe: På mobil. Send gjerne en mail eller sms dersom jeg ikke er tilgjengelig på mobil/kontoret.

 

Linn Bæra (i permisjon)

Stilling: Rådgiver og formidler

Arbeidsoppgaver: Jobber som kurs - og opplæringsansvarlig. Jobber i tillegg med undervisning, foredrag og forebygging.
Sitter i redaksjonsrådet til informasjonsbladet ROSinfo og skriver for ROSinfo.

E-post: linn@nettros.no

Er å treffes på mail.

 

Nina Hvidsten

Stilling: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidsoppgaver: Redaktør for ROSinfo og nettros.no. Jobber med søknads- og rapporteringsarbeid, sosiale medier, informasjonsmateriell, medlemsregister og diverse administrative oppgaver.

Telefon: 948 17 818. E post: nina@nettros.no

Er å treffe: ukedager mellom kl 09:00 og 15:00.


Cathrine Nitter

Stilling: Kurs- og foredragsholder.

Arbeidsoppgaver:  Kurs- og foredragsholder innen tematikken spiseforstyrrelser, selvfølelse og kroppsbilde, samt opplæring av nye frivillige. Utover dette sitter Cathrine i redaksjonsrådet samt skriver for vårt medlemsblad ROSinfo.

E-post: cathrine@nettros.no.

Er å treffes på mail.

 

Ingrid MarvinAnsatt i ROS

Stilling: Økonomiansvarlig

Arbeidsoppgaver: Administrative oppgaver relatert til regnskap og økonomi.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3).
E-post: ingrid.marvin@nettros.no

Er å treffe: Hverdager mellom kl. 10:00 og 15:00

 


ROS senter i Hordaland

Ansatt i ROSLine Orvedal

Stilling: Rådgiver/faglig ansvarlig i ROS, tillitsvalgt.

Arbeidsoppgaver: Jobber som rådgiver/veileder ved ROS - Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland. Fortrinnsvis individuelle samtaler med brukere og pårørende samt besvarer henvendelser på e-post og telefon lokalt. Har i tillegg en veilederfunksjon for ansatte i ROS og er medlem i redaksjonskomiteen for bladet ROSinfo.

Telefon: 957 08 692. E post: bergen@nettros.no

Er å treffe: mandager 12.30 – 19.00, tirsdag, onsdag og torsdag 9.30 – 15.00.

 

Jorunn Gjerken

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Individuelle samtale med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen, samt besvare telefon og e-post lokalt. Rekruttering og oppfølging av frivillige som jobber ved vårt kontor i Bergen.

Telefon: 957 08 692. E-post: jorunn@nettros.no eller bergen@nettros.no.

Er å treffe: Mandag 13.00 - 19.00, tirsdag til fredag 09.00 til 15.00.

 

ROS senter i Oslo/Akershus

Mari Ourom

Stilling: Daglig leder senteret i Oslo/Akershus

Arbeidsoppgaver: Mari har ansvar for den daglige driften av senteret, men driver i tillegg med mer utadrettet virksomhet i form av kurs og foredrag.

Tlf: 40 43 23 25. E-post: mari@nettros.no

Er å treffe på kontoret i Oslo torsdag og fredag, ellers tilgjengelig på mail.

 

Monica Lindberg, ansatt ved ROS senter i Oslo. Monica Lindberg

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med rådgivning/veiledning i indviduelle samtaler ved senteret i Oslo samt pr e-post og telefon. Holder mindfulnesskurs vår/høst.

Skriver litt for medlemsbladet ROS info.

Tlf: 40 43 23 25. E-post: monica@nettros.no

Er å treffe: mandager og tirsdager på dagtid.
Ellers tilgjengelig pr mail.