ROS Fagteam

Målet med ROS sitt fagteam er å ha en sterk og bred faglig kompetanse som kan bidra i samfunnsdebatten og stille opp i media ved aktuelle saker.

Fagteamet er satt sammen av personer med faglig ekspertise og klinisk erfaring innen spiseforstyrrelsesproblematikken. Teamet består av personer med ulik faglig bakgrunn innenfor 1. linje- og spesialhelsetjenesten.

ROS sitt fagteam kan bidra med uttalelser, råd og kunnskap i forhold til aktuelle problemstillinger som omhandler spiseforstyrrelser. For kontakt med en av personene i vårt fagteam ta kontakt med generalsekretær Irene Kingswick på telefon 950 80 140 eller epost irene.kingswick@nettros.no.

Fagteamets medlemmer

Hilde Mollestad Tveit ReistadROS Fagteam
Hilde er klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for spiseforstyrrelser på Modum Bad hvor hun har jobbet siden 2010. Fra Modum Bad har hun erfaring med behandling av ulike former for spiseforstyrrelser. Hun møter pasientene både i gruppe og individuelt, via undervisning, gruppesamtaler og individuelle samtaler. Hilde er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Bergen. I tillegg til dette fullfører hun våren 2014 Kropp og Selvfølelse (kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som arbeider med spiseforstyrrelser).

Aktuell tematikk:

 • Ernæringsmessige konsekvenser ved spiseforstyrrelser
 • Ernæringsbehandling av spiseforstyrrelser
 • Ortoreksi
 • Generell ernæringslære og sunt kosthold

------------------------------------------------------------------------------------

Stein FrostadROS Fagteam
Stein er opprinnelig indremedisiner og endokrinolog (hormonspesialist). Han har arbeidet med spiseforstyrrelser i 27 år, først ved Medisinsk avdeling, Haukeland, de siste 10 årene ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Klinikk for psykosomatisk medisin i Helse Bergen. Stein Frostad har interessert seg mye for livstruende komplikasjoner ved spiseforstyrrelser, og er spesielt interessert i Kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser. 

Aktuell tematikk:

 • Alvorlige spiseforstyrrelser
 • Kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (KAT-S eller CBT-E (Cognitive Behavior Therapy enhanced for Eating disorders))
 • Organisering av behandling ved alvorlige spiseforstyrrelser
 • Evidensbasert behandling av spiseforstyrrelser

------------------------------------------------------------------------------------

Solfrid Bratland-SandaROS Fagteam
Solfrid er førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Høgskolen i Telemark og forsker ved Modum Bad. Hun har en doktorgrad i fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser fra Norges idrettshøgskole 2010, og hun gjennomførte i 2007-2008 en klinisk utdanning innen spiseforstyrrelser (Kropp og selvfølelse). Siden 2000 har hun jobbet som gruppetreningsinstruktør ved ulike treningssentre, og hun har således god kjennskap til treningssenterbransjen. Solfrid har også jobbet som prosjektleder for to prosjekter i regi av ROS, disse har omhandlet spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen og fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet, trening, idrett og spiseforstyrrelser, og hun har skrevet fagboken «FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser».

Aktuell tematikk:

 • Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser
 • Tvangstrening, overdreven trening og treningsavhengighet
 • Spiseforstyrrelser i idretten
 • Spiseforstyrrelser ved treningssentre
 • Ortoreksi og muskeldysmorfi
 • Generell treningslære og sunn trening

------------------------------------------------------------------------------------

Asle HalvorsenROS Fagteam
Asle er psykolog og arbeider ved Seksjon for spiseforstyrrelser Haukeland Universistessykehus. Han er sentral i arbeidet med utvikling av behandlingstilbudet i Helse Vest og i behandlingen av de mest alvorlig syke. Han samarbeider tett med Chris Fairburn og Riccardo Dalle Grave som begge er markante personer i utvikling av evidensbaserte behandlingsmetoder av spiseforstyrrelser. Asle blir brukt som veileder for behandlere som arbeider med pasienter med spiseforstyrrelser og som foredragsholder om spiseforstyrrelser i hele landet.

Aktuell tematikk:

 • Transdiagnostisk forståelse av spiseforstyrrelser: Hva er likt i alle spiseforstyrrelser og hvordan kan alle behandles med samme behandling
 • Opprettholdene faktorer i spiseforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser og alvorlig undervekt
 • Spiseforstyrrelser som selvfølelseslidelse
 • Evidensbasert behandling av spiseforstyrrelser
 • Myter om spiseforstyrrelser

------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Ann FiskeROS Fagteam
Heidi Ann Fiske er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og har veilederutdanning fra Haraldsplass Diakonale Høyskole. De siste årene har hun i tillegg tatt en kursrekke innen sjokk- og traumebehandling. Heidi Ann jobber ved Strandgaten Fysioterapi AS i Bergen som hun driver sammen med 6 andre fysioterapeuter. Hun gir både individuell behandling og gruppebehandling. I hver behandlingstilnærming er målsettingen å få pasienten til å  bli kjent med seg selv i forståelsen av at enhver påvirkning som er i livet sanses kroppslig. Det er nødvendig å lære seg gode livsferdigheter og kroppen er et veldig bra verktøyskrin som Heidi Ann anser det som svært viktig at vi lærer oss. 

------------------------------------------------------------------------------------

Åse MindeROS Fagteam
Åse er leder for Spiseforstyrrelsespoliklinikken Gaustad, seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus . Hun er nestor i det kunsterapeutiske miljøet i Norge og har over 30 års erfaring med bruk av kunstterapi i  klinisk virksomhet, spesielt i forhold til mennesket med alvorlige spiseforstyrrelser. Hun har mastergrad i kunstterapi og har skrevet flere bøker om emnet. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Tori Flaatten HalvorsenROS Fagteam
Tori er spesialist i allmennmedisin. Hun har lang erfaring med arbeid med personer som sliter med spiseforstyrrelser både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hennes hjertesak er tverrfaglig samarbeid slik at alle sider av sykdommen dekkes av helsevesenet. Hun jobber aktivt for å bedre kommunikasjon mellom de ulike helsearbeiderne. Kun med aktiv samhandling mener hun at man sikrer trygghet i fordeling av oppgaver og ansvar rundt den enkelte.  Tori Flaatten Halvorsen representerer fastlegene i arbeidsgruppa som utarbeider nye Nasjonale Retningslinger for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Hun holder foredrag og arrangerer kurs for fastleger spesielt (eksempelvis Primærmedisinsk uke (PMU) i 2012 og i 2014). Hun driver i tillegg et forskningsprosjekt med fokus på møtet mellom den syke og helsepersonell i primærhelsetjenesten.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Støtt oss i kampen mot spiseforstyrrelser, bli medlem.