ROS Ressursteam

Ressursteamets medlemmer er personer som jobber med utadrettet virksomhet for ROS. Målet er å dele kunnskap fra et brukerperspektiv, for å øke innsikt rundt spiseforstyrrelser og spre håp. Vi tror at vår åpenhet vil være med på å bryte tabuer, og kan bidra som en støtte i en tilfriskningsprosess.

ROS ressursteam er satt sammen av personer med både egenerfaring, pårørendes erfaring, samt erfaring med å jobbe og ha kontakt med andre med spiseforstyrrelser. Vi har alle våre spisskompetanser, samtidig som vi beriker hverandre med ulike erfaringer som gir alle medlemmene i ressursteamet en større nyanse og bredde som team.

Ressursteamet holder blant annet foredrag på barne- ungdoms- og videregåendeskoler, for studenter v/ høgskole og universitet, leger, psykologer, helsevesenet, treningssentre, idrettslag og ellers der det er ønskelig. Vi har erfaring både med undervisning, arbeid i grupper og på individbasis.

Ta kontakt på info@nettros.no ved ønske om gruppetilbud, kurs eller undervisning/foredrag.

Ressursteamets medlemmer

Linn Bæra
Linn har holdt foredrag for ROS siden 2007. Hennes inngangsport inn i organisasjonen var da hun søkte hjelp for sin spiseforstyrrelse. Etter å ha blitt friskmeldt og bearbeidet sin erfaring, deler hun nå sin erfaring og kunnskap om temaet.

Gjennom sitt arbeid i ROS har Linn utviklet en sterk faglig kompetanse innen feltet spiseforstyrrelser og er nå en etterspurt fordragsholder som kan kombinere fag og egenerfaring.

Linn fungerer også som formidlingsveileder for resten av medlemmene i ressursteamet.

Aktuell tematikk

 • Spiseforstyrrelser generelt
 • Trening og spiseforstyrrelser
 • Kropp og grenser
 • Selvfølelse og forebygging av spiseforstyrrelser
 • Motivasjon og vendepunkt i behandling
 • Selvfølelse, kroppspress og stress
 • Selvfølelse og holdning til kropp hos barn og unge (Temakveld/foredrag for foreldregruppe, barnehage/skole)

------------------------------------------------------------------------------------

Benedicte Texnes
Benedicte er bosatt i Oslo og kom i kontakt med ROS i 2012. Hun er i dag utdannet lærer og trives i sitt arbeid. Benedicte har selv slitt med spiseforstyrrelser i flere varianter. Hun er nå, etter flere svært tøffe år med det mylder av ubehagelige følelser som følger med spiseforstyrrelser, frisk, og holder foredrag for ROS.

Hun har også holdt et titalls foredrag om egenerfaring med spiseforstyrrelse på skoler, både for skolepersonale og for elever, samtidig som hun holder foredrag og kurs om trening og fysisk aktivitet. Benedicte tilbyr nå foredrag ved alle aktuelle arenaer.

Aktuell tematikk

 • Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet
 • Psykisk helse og viktigheten av bevisstgjøring når det gjelder spiseforstyrrelsesproblematikk.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Anne Teigland
Anne bor i Bergen og har arbeidet frivillig for ROS siden 2009. Hun kom inn i organisasjonen fordi hun er mor til en datter med en spiseforstyrrelse.

Anne har ledet pårørendesamtaler i Bergen og Voss i flere år og leder fortsatt gruppen i Bergen. Hun har også blant annet holdt foredrag om pårørende som ressurs, for leger under primærmedisinsk uke.

Anne tilbyr foredrag for pårørende, helsepersonell og andre som ønsker innsikt i pårørendes situasjon

Aktuell tematikk

 • Pårørende som ressurs
 • Pårørendes utfordringer

 Intervju med Anne Teigland

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ane Ringstad Næss
Ane har vært en del av ROS sitt ressursteam siden 2013, hun holder foredrag og kurs.  Ane er frisk, men har egenerfaring med spiseforstyrrelser. Hun er glad i fysisk aktivitet, og har tidligere drevet aktivt med idrett.

Ane jobber i dag som helsesøster, og har jobbet som sykepleier tidligere. Hun har en bachelorgrad idrettsvitenskap og en etterutdanning i kropp, helse og bevegelse. Ane ønsker å bidra til åpenhet, forståelse og forebygging av spiseforstyrrelser.

Aktuell tematikk

 • Spiseforstyrrelser generelt
 • Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet, treningsavhengighet.
 • Tilfriskning fra en spiseforstyrrelse
 • Kropp, grenser og selvfølelse

------------------------------------------------------------------------------------

Juni Raak Høiseth
Juni har vært med i ROS siden 2012. Hun har egenerfaring med anoreksi, og har vært igjennom flere ulike behandlingsformer. Juni er for tiden bosatt i Trondheim og jobber som erfaringskonsulent i Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam ved Nidaros DPS. Hun sitter også som leder av brukerrådet ved Capio Anoreksisenter i Fredrikstad.

Juni interesserer seg for kultur, helse og mestringsfølelse, og er i tillegg opptatt av holdninger, relasjoner og behandlingsapparatets møte med pasienter. Hun har holdt foredrag, jobbet med forskningsprosjekter og deltatt i ulike debatter som omhandler spiseforstyrrelser og psykiske lidelser generelt.

Juni holder gjerne foredrag og samtaler med helsepersonell, pedagoger, studenter, pårørende og berørte.

Aktuell tematikk

 • Spiseforstyrrelser generelt
 • Hvordan tilnærme seg/forholde seg til personer med spiseforstyrrelser
 • Hvordan det er å leve med en spiseforstyrrelse

------------------------------------------------------------------------------------

Mari OuromMari er en del av ROS ressursteam
Mari har vært en del av ressursteamet til ROS siden 2013 hvor hun blant annet har holdt foredrag om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser. Mari kom i kontakt med ROS da hun skrev masteroppgaven sin som omhandlet forekomst av spiseforstyrrelser i idretten. I den forbindelse deltok hun på kurset "Aktiv for livet" på Modum Bad om hvordan man kan bruke fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Hun ønsker å være med på å skape et lavterskeltilbud i hovedstaden for personer som sliter med et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening. Til daglig jobber Mari som idrettsbiolog ved Apexklinikken i Oslo.

Aktuell tematikk

 • Spiseforstyrrelser generelt
 • Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet
 • Kropp og selvfølelse

------------------------------------------------------------------------------------

Støtt oss i kampen mot spiseforstyrrelser, bli medlem.