Litteratur og linker

På denne siden har vi samlet en rekke litteratur og linker som vi mener er relevant for dem som er berørt av spiseforstyrrelser. Du vil også finne  informasjonsmateriell produsert av ROS under Infomateriell.

Bølgeskvulp i dusjen
Ann-Cristin Johansen, Gaveca 2013
- En åpenhjertig, egenopplevd fortelling om følelser og prosesser knyttet til overgrep fra nær familie, og om hvordan en spiseforstyrrelse ble en måte å flykte fra smertene på.

Stryk meg over håret
Agnes L. Matre, Commentum 2012
-En historie om tilfriskning og om veien ut av spiseforstyrrelsen.
Fortellingen tar leserne med på en reise, både i geografisk forstand og på et mentalt plan gjennom hovedpersonen i boken.-

Når mat blir en besettelse – Stopp overspisingen
Ellen Anker-Nilssen, www.matogfolelser.no
-En bok som kan anvendes som arbeidsbok for personer med overspisingslidelse. Gir mange eksempler og konkrete øvelser som kan brukes som selvhjelp-

 
Noe i meg er sterkere enn jeg – en beretning om anoreksi
Astrid Høgevold, Gyldendal 2008
-Forfatteren forteller sin historie om det å leve med anoreksi og om veien mot tilfriskning-

 
Sebrapiken
Sofia Åkerman, Humanist forlag 2011
-En selvbiografi om spiseforstyrrelser og selvskading-


Spiseforstyrrelser – symptomforståelse og behandlingsstrategier
Anne Røer, Gyldendal 2009
-En lærebok for helsepersonell i møte med pasienter med spiseforstyrrelser. Boken kan også leses med utbytte brukere og deres pårørende-


”Lige om lidt”
Kirsten Kallesøe, Psykoinfo Forlaget 2009
-En selvbiografi om spiseforstyrrelser og selvskading.  Boken skildrer forfatterens erfaringer gjennom mange år med psykisk sykdom. Finn Skårderud har skrevet forord til boken-


Sterk/ svak
Finn Skårderud, Ascehoug 2000
-En praktisk håndbok om spiseforstyrrelser som henvender seg både til de som har en spiseforstyrrelse, pårørende og behandlere og andre profesjonelle-


Selvskading – en praktisk tilnærming
Svein Øverland, Fagbokforlaget 2006
-Boken henvender seg til fagfolk og til pårørende til de som skader seg selv-

Kropp og sinn – fysisk aktivitet og psykisk helse
Egil W. Martinsen, Fagbokforlaget 2004
-Boken tar for seg fysisk aktivitet som forebygging og behandling av psykiske lidelser. Kan leses både av helsepersonell og brukere-


En vei bort fra stupet
Berit Helberg Hagen, Craft & Chiron publ. 2008
-En historie om den unge jenta Heidi som har anoreksi og som får god støtte av venninnen. En bok for ungdom som strever med spiseforstyrrelser-

Overcoming Binge Eating
Dr.Christopher G.Fairburn, Guilford press 1995
-Avdekker myter og gir en større forståelse av overspising-

 

Spesielt for pårørende

Skills – based Learning for Caring for a Loved One with an Eating Disorder. The new Maudsley method
Janet Treasure, Grainne Smith and Anna Crane, Routledge 2007

Spiseforstyrrelsens hemmelige sprog
Peggy Claude Pierre, Borgen 2000

The parents Guide to Eating Disorder
Maricia Herrin and Nancy Matsumoto, Gurze books 2007

Pårørende en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykisk helsevern.
Utgitt av Helsedirektoratet.

Eating Disorder – a parents guide
R. Bryant – Waugh and Bryan Lask, Brunner Routledge 2004

Supplerende litteratur

Hvem bestemmer i ditt liv? Om oppmerksomt nærvær
Åsa Nilsonne, Gyldendal akademisk 2005
-En bok om oppmerksomt nærvær (mindfullness). Boken gir eksempler og øvelser i det å trene opp evnen til å være tilstede her og nå-

 
Å leve et liv, ikke vinne en krig – om akseptering
Anna Kåver, Gyldendal akademisk 2005
-Om akseptering og forsoning når livet gjør vondt-

 
Selvfølelsen
Guro Øiestad, Gyldendal 2009
-Boken beskriver selvfølelsens kjerneområder: bevissthet, nærvær, aksept og kropp. En bok for alle som ønsker lære mer om begrepet selvfølelse og seg selv-


Å bekjempe lav selvfølelse
Melanie Fennell, Tapir akademiske forlag 2007
-En selvhjelpsbok for de som strever med lav selvfølelse, og for de som hjelper dem-


Mindfullness -en vei ut av depresjon og nedstemthet
Williams, Teasdale, Segal, Kabat-Zinn, Arneberg forlag 2010
-Retter seg i utgangspunktet mot depresjon og nedstemthet, men er aktuell for alle som som har en tendens til å bli fastlåst i negative tanke- og følelsesmønstre-

 

Linker


Nordiske organisasjoner

Spiseforstyrrelsesforeningen

Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation)

KÄTS - Kunskapscentrum för ätstörningar

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Frisk & Fri
Riksforeningen for spiseforstyrrelser i Sverige

PS Landsforening
Pårørendeforening i Danmark


Andre sider

Sunn Idrett

Knappen
Forening for foreldre til barn med spise og ernæringsproblemer

Angstringen Norge

Selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre.

ung.no - informasjonskanal for ungdom
Drevet av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Psykisk Helse i Skolen
Opplæringsprogrammer i psykisk helse

Si det med ord
Drives av interesseorganisasjonen Mental Helse Norge.
Lavterskeltjenester for mennesker som trenger noen å snakke med eller skrive til.

Klara Klok
Spørreside for ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 30

Recoverybook
Et verktøy på veien mot å bli frisk fra en spiseforstyrrelse, utviklet av Lise Stokke Hoseth. (Medlemmer av ROS får 30 % rabatt på Recoverybook, rabattkode finner du på MinSide).

 

Linker til spesialenheter for spiseforstyrrelser, ligger under Behandling.