Rådgivers hjørne

Rådgivers hjørne er en fast spalte fra ROSinfo, der vi presenterer ulike verktøy og øvelser, et lite bidrag i den enkeltes verktøykasse for mestring. Verktøyene vil være spesifikke og relevante for å jobbe med spiseforstyrrelser, men kan også brukes på andre utfordringer og livskriser.

Under vil vi presentere de ulike innleggene, hentet fra ROSinfo.

Leveregler - på godt og vondt.
Hvordan våre grunnleggende leveregler påvirker oss.

Forandre dine ord og du forandrer din virkelighet
Om å bytte ut ordene som ikke støtter deg.

SOAL
Tilstedeværelse i vanskelige øyeblikk.

Finn ressurser til å skape endring
Å endre dårlige vaner.

stressPEPH
Et verktøy for å håndtere og redusere stress.

Ta tilbake måltidet
Om å stoppe overspising.

Relasjoner

Burder til byrde

Julens utfordringer

Tilfriskning - De viktige 5